<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br> XXXVII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej


XXXVII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej

„Najnowsze trendy w transporcie publicznym”
Warszawa, 17-18 maja 2018 r.
Co?
XXXVII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej
Gdzie?
W Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre przy ul. Grzybowskiej 63 w Warszawie
Kiedy?
17-18 maja 2018 r.

Przykładowa strona

O Zjeździe

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się XXXVII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych co dwa lata dla środowiska komunikacji miejskiej w Polsce. Tegoroczny Zjazd organizujemy wspólnie z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o., a tematem wiodącym będą „Najnowsze Trendy w transporcie Publicznym ”.

Patroni:

Program

17 maja 2018 r.

110 lat Warszawskich Tramwajów Elektrycznych

 • Zielone torowiska tramwajowe – przegląd rozwiązań technicznych oraz korzyści i problemy eksploatacyjne na przykładzie sieci torowisk Tramwajów Warszawskich i innych wybranych miast europejskich – Robert Rydzewski, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • System Informacji Pasażerskiej – dobre praktyki i innowacyjne sposoby jego wykorzystania- Marcin Buszka, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Symulator jazdy tramwajem – narzędzie szkolenia, weryfikacji oraz podnoszenia umiejętności motorniczych – Dorota Minorczyk, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Najnowsze trendy w transporcie publicznym – szanse czy zagrożenia?

 • Polityka niskoemisyjności przełomem technologicznym w transporcie miejskim – Jan Kuźmiński, Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o. w Warszawie
 • Polityka zrównoważonej mobilności – szanse i zagrożenia dla komunikacji miejskiej – prof. Olgierd Wyszomirski, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • Zmiany ustawy o PTZ oraz o czasie pracy kierowców ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie transportu publicznego – Kamila Tarnacka, Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Tarnackiej
 • Kwestie finansowania transportu publicznego w nowej perspektywie budżetowej oraz w dalszej perspektywie – Jarosław Orliński, Ministerstwo Rozwoju (do potwierdzenia)

Bieżące problemy środowiska

 • Czy i jak wspólnie organizować projekty w zakresie promocji transportu publicznego? – Jolanta Szczepańska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Wrocławiu
 • Standaryzacja kwestii technicznych ważnym ogniwem optymalizacji w komunikacji publicznej – Mariusz Patecki, Voith Turbo Sp. z o.o.
 • Jak wzmacniać współdziałanie organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej w ramach IGKM oraz dodatkowo samorządów – Rafał Grzegorzewski, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Planowane działania IGKM wobec nowych realiów zewnętrznych i oczekiwań Członków Izby – Dorota Kacprzyk, Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Rola IGKM w aktualnych warunkach działania 

(praca w moderowanych grupach tematycznych)

 • duzi operatorzy – moderuje Mariusz Szałkowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
 • średni i mali operatorzy – moderuje Czesław Kordel, Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
 • organizatorzy transportu – moderuje Rafał Grzegorzewski, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • przedstawiciele przemysłu – moderuje Mariusz Patecki, Voith Turbo Sp. z o.o.

Prezentacja wniosków z grup roboczych, podsumowanie

 • zaprezentowanie wniosków z podzespołów roboczych – po 5 min każdy + dyskusja nad ich wspólnym przyjęciem – moderuje Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting

18 maja 2018 r.

Dzień w całości poświęcony na fakultatywne wizyty techniczne promujące „najlepsze warszawskie praktyki w transporcie publicznym”

wizyty techniczne

 • zapoznanie z funkcjonowaniem symulatora jazdy w Ośrodku Szkolenia Tramwajów Warszawskich,
 • wizyta na budowie nowego odcinka II linii Metra,
 • wizyta w Centrum Nadzoru Ruchu ZTM,
 • prezentacja stacji ładowania autobusów elektrycznych w MZA.

Lokalizacja

Zjazd rozpocznie się w dniu 17 maja br. o godz. 10:00, a zakończy w dniu 18 maja br. ok. godz. 14:00. Miejscem spotkania będzie Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre przy ul. Grzybowskiej 63 w Warszawie.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto IGKM płatności za udział w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.pilka@igkm.pl najpóźniej na 14 dni przed Zjazdem, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełna kwota za udział.

 • Koszt uczestnictwa w XXXVII KZKM wynosi – 970,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty – 1 193,10 zł brutto i obejmuje:
  • udział w Zjeździe w dniach 17.05 br. – 18.05.br.
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • obiady w dniach 17.05 br. – 18.05 br.
  • kolacje w dniach 16.05 br. – 17.05 br.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów nie będących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl

 • W przeddzień Zjazdu 16 maja o godz. 18:00 przewidziano wycieczkę w zorganizowanej grupie do największego centrum nauki w Polsce – Centrum Nauki Kopernik znajdującego się w Warszawie.
 • Rezerwacji miejsc hotelowych każdy z uczestników dokonuje samodzielnie na oddzielnym druku i na warunkach określonych przez hotel (Formularz).
  • Pula pokoi będzie dostępna do 16.03.2018, po tym terminie nastąpi zwolnienie połowy niewykorzystanych pokoi. Wszystkie pozostałe niewykorzystane pokoje zostaną zwolnione w dniu 16.04.2018 r.

Formularz rejestracyjny na XXXVII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej

 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia dokonanie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Zjeździe na konto Izby: BZ WBK S.A. VIII Oddział w Warszawie nr:   80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 16 kwietnia 2018 roku.
 • W przypadku nie odwołania zgłoszonego uczestnictwa w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu, IGKM zastrzega sobie prawo do obciążenia zgłaszającego powstałymi kosztami!

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Moniką Piłką tel. 22 / 848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl